ENERGIATODISTUS

Uusi energiatodistus


Uudet energiatodistusmääräykset astuivat voimaan 1.6.2013.
Energiatodistus tarvitaan uudisrakentamiseen sekä myynnin ja vuokrauksen yhteydessä. Menettelyn piiriin tulevat tässä vaiheessa asuinkerrostalot ja vuonna 1980 tai sen jälkeen rakennetut pientalot.Vähempiarvoisille rakennuksille voidaan käyttää kevennettyä menettelyä.
Energiatodistusta EI tarvita tässä vaiheessa: alle 50 m2 rakennukselle, loma-asunnoille, joita ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen, tilapäiselle tai määräaikaiselle rakennukselle.
Uuteen energiatodistukseen kirjataan aina myös säätösuositukset ja toteutuneet energiankulutukset. Uusi todistus on voimassa 10 vuotta ja vanhat ovat voimassa voimassaoloaikansa mukaisesti.
Energiatodistuksen saa laatia henkilö, jonka pätevyys on todettu ja voimassa, joka on rekisteröity energiatodistusten laatijoista pidettävään rekisteriin ja jonka osalta toiminnan harjoittamisen yleiset edellytykset täyttyvät.

Energiatodistuksen tavoitteet


  • Energiatodistuksen käyttöönoton tavoitteena on nostaa rakennusten energiatehokkuus osto- ja vuokraustilanteessa yhdeksi tärkeäksi valintatekijäksi.
  • Energiatodistus mahdollistaa vertailun rakennusten välillä ja auttaa kiinteistönomistajia kiinnittämään huomiota rakennuksen energiatehokkuuteen ja energian käyttöön.
  • Energiatodistus ohjaa kuluttajia valinnoissa samoin kuin esimerkiksi kylmälaitteidenenergiamerkki.
  • Asuntojen myynneistä valtaosa tapahtuu kiinteistönvälittäjien kautta. Myös vuokraukset tehdään usein välittäjien myötävaikutuksella.
  • Kun välittäjän on omalta osaltaan huolehdittava siitä, että rakennuksesta on nähtävillä energiatodistus ja ilmoituksissa on esillä vähintään energiatehokkuutta kuvaava tunnus varmistetaan se, ettei energiatodistuksen hankintaa yleisesti laiminlyödä.
  • Energiatodistus on työkalu, jolla voi vertailla rakennusten energiatehokkuutta


Siirtymäajat


Todistus tulisi hankkia siirtymäajan jälkeenkin vasta myynti- ja vuokraustilanteissa.

  • 1.6.2013 Menettelyn piiriin tulivat asuinkerrostalot ja vuonna 1980 tai sen jälkeen rakennetut pientalot.
  • Vuoden 2014 heinäkuun alusta rivi- ja ketjutalot sekä liike- ja toimistorakennukset
  • Vuoden 2015 heinäkuun alusta hoitoalan rakennukset, kokoontumisrakennukset sekä opetusrakennukset
  • Vuoden 2017 heinäkuun alusta enintään kahden asuinhuoneiston pientalot, jotka on loppukatselmuksessa hyväksytty käyttöön otettaviksi ennen vuotta 1980.