ANNO KONSULTOINTI -PALVELUT

Anno Consulting

Anno Consulting on yhtiön tarjoama kokonaisvaltainen konsultointipalvelu. Konsultointipalvelumme perustuu verkostomaiseen yhteistyöhön kokeneiden rakennusalan asiantuntijoiden kanssa. Olemme erikoistuneet energiatehokkaaseen rakentamiseen, puurakentamiseen ja rakennusalan CE-merkkivaatimusten mukaisten laatujärjestelmien rakentamiseen. Kumppanimme laatujärjestemä työssä on KHFin Oy (PKY-LAATU -toimintajärjestelmä).

Anno Concepts

Anno Concepts on erityisesti urheilu- ja matkailukeskusten ympärivuotisten, innovatiivisten ja kestävän kehityksen mukaisten kiinteistö- ja liiketoimintakonseptien kehittämisen asiantuntijapalvelu. Anno Conceps -prosessin kautta syntynyt toimintakonsepti nopeuttaa huomattavasti oikean operaattorin, investorin ja suunnittelijan löytymistä alueen hankkeille.
Asiantuntijapalvelumme perustuu Annosol Oy:n palveluksessa ja sen yhteistyöverkostossa olevien kokeneiden urheilu-, matkailu- ja rakennusalan ammattilaisten tuottamiin innovatiivisiin ratkaisuihin ja niistä muodostettuun kokonaiskonsepteihin.

Anno Estate

Anno Estate on yhtiön tarjoama kokonaisvaltainen kiinteistöjalostamisen konsultointipalvelu heikkotuottoisille kiinteistöille. Teollisuustuotannon rakennemuutoksesta ja väestön ikääntymisestä johtuen Suomessa yhä useampi rakennus jää tyhjilleen tai vajaakäyttöön. Uudenkin kiinteistön arvo voi romahtaa, mikäli sen käyttöaste on alhainen ja sitä kautta sille asetetut tuottovaatimukset jäävät toteutumatta.

Yleensä tuottamattoman kiinteistön omistaja pyrkii pääsemään siitä eroon ”hinnalla millä hyvänsä”. Järkevämpää on kuitenkin ennen myyntiä hakea rakennukselle uusia käyttökohteita, ja myydä se sitten valmiin toimintakonseptin kanssa. Tällä tavalla kiinteistön arvo voidaan pitää järkevällä tasolla.

Vajaakäyttöisissä rakennuksissa on usein mahdollisuuksia, joita ei huomata. Käyttötarkoituksen muutos on monesti kiinni vain mielikuvituksesta ja eri toimialojen businesslogiikan tuntemisesta.

Anno Estate selvityksen avulla vajaakäyttöiselle kiinteistölle on mahdollista löytää aivan uusi, omistajalleen tuottoisa käyttökohde.

Anno Marketing

Anno Marketing on Vuokatin hyvään tunnettuuteen ja kansainvälisiin urheilusuhteisiin ja verkostoon perustuva markkinointipalvelu, jolla haravoidaan kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia urheilu-, matkailu- ja rakennusalalta. Anno Marketing järjestää alan seminaareja, tarjoaa Business Intelligence (BI) palvelua ja markkinointiosaamistaan alalla toimiville yrityksille ja oppilaitoksille.